2023-01-16 13:44Pressmeddelande

Visit Sweden tecknar ramavtal med KeyMan

Det står nu klart att Sveriges helstatligt ägda marknadsföringsbolag Visit Sweden blir KeyMans nästa ramavtalskund.

KeyMan har nu ett 50-tal ramavtal inom privat och offentlig sektor och hälsar Visit Sweden varmt välkommen. Avtalet omfattar konsulter inom Administration, Marknadsföring/kommunikation, Chefs- och ledarskapsstöd, Process- och organisationsutveckling, Verksamhets- och strategiutveckling samt Analys och metod. Avtalet löper på maximalt fyra år.

- Vi är givetvis jätteglada över att Visit Sweden väljer oss som deras konsultmäklare. Visit Sweden verkar för hållbar turism, med ett hållbart resande och en konkurrenskraftig besöksnäring. Vi på KeyMan ser fram emot att kunna hjälpa Visit Sweden med att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål säger Mats Mårtensson VD på KeyMan.

- Att vi nu får en kompetent och bred partner för att löpande täcka vårt konsultbehov inom olika områden känns väldigt bra och skapar både trygghet och stabilitet åt oss och vår verksamhet och leverans, säger Carina Tyberg Sigrell, CFO på Visit Sweden. 

Visit Sweden är ett statligt aktiebolag med cirka 60 anställda. Bolaget har det offentliga uppdraget från svenska regeringen att marknadsföra resmålet Sverige med visionen är att Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation. Visit Sweden är baserat i Stockholm och hade år 2021 en omsättning om ca 175 miljoner kronor.

Kontaktinformation
Mats Mårtensson VD
070-644 38 88
mats.martensson@keyman.se

För mer information om KeyMan
www.keyman.seOm KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management, inköp, engineering och finance. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management, inköp, engineering och finance. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande konsultmäklare. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson