2020-11-11 11:45Pressmeddelande

Upphandla en konsultmäklare - Case från offentlig sektor 2020

Under en halvdag kommer vi att ha fullt fokus på konsultmäklarupphandlingar och fördjupa oss inom området.

Vi har bjudit in Skatteverket, Region Sörmland och Region Västmanland som kommer att berätta om varför de har valt att upphandla en konsultmäklare, vilka fördelar/nackdelar de såg, vad man ska tänka på och framför allt hur det har gått sedan man implementerade konsultmäklarkonceptet.

Under eventet kommer vi även att fördjupa oss i upphandlingsprocessens samtliga steg och ge konkreta exempel från tidigare upphandlingar.

Eventet kommer att bjuda på följande:

 Skatteverket, Region Sörmland och Region Västmanland kommer att berätta om sina erfarenheter kring både själva upphandlingen och hur det har gått sedan man implementerade konsultmäklarkonceptet.

 Processvinster för den upphandlande organisationen
 Vilka krav man ska ställa på mäklaren i upphandlingen
 Priser och prissättning
 Tips på bra upphandlingar
 
Är du intresserad av att delta? Anmäl dig kostnadsfritt här!
Upphandla en konsultmäklare - Case från offentlig sektor 2020Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson