2017-02-15 11:06Pressmeddelande

Snabba tips för att välja rätt konsult

null

Att välja rätt konsult kan många gånger vara en utmaning, för att göra dig än mer effektiv kommer här snabba tips för att underlätta urvalsprocessen:

1. Snabbgallringen

Sortera ansökningarna i tre kategorier:

a. Helt fel – saknar efterfrågad kompetens

b. Kan vara intressant – uppfyller minimikraven

c. Helt rätt – uppfyller kraven med råge

2. Slutgallring:

a. Konsulten skall helst ha lång (relevant) erfarenhet av det som efterfrågas samt i närtid utfört liknande uppgifter i liknande uppdrag och helst även i liknande organisationer.

b. CV´t ska ”andas” det som förfrågan avser. Det ska vara solklart att det är just detta som konsulten brinner för.

Nu har du förhoppningsvis flertalet intressanta kandidater att intervjua.

Lycka till!

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson