2019-05-15 08:44Pressmeddelande

Pensionsmyndigheten tecknar ramavtal med KeyMan

null

Pensionsmyndigheten har precis avslutat en stor ramavtalsupphandling avseende en leverantör som ska förse dem med alla IT-konsulter inom användbarhet, arkitektur, säkerhet, ledning & styrning, systemutveckling, test samt verksamhetsutveckling & krav. 

Leveranser av konsulter kommer främst att ske i Stockholm och Luleå men även andra orter kan förekomma. Ramavtalet löper på 12 månader i taget i max 4 år.

- Vi är givetvis mycket glada och stolta över att Pensionsmyndigheten väljer oss som deras enda konsultleverantör inom IT igen! Vi har haft ett framgångsrikt samarbete under 4 år och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! Vi ser fram emot att kunna hjälpa till och bidra till Pensionsmyndighetens fortsatta utveckling med att göra pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet säger Mats Mårtensson VD.

För mer information om KeyMan

www.keyman.se

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson