2019-01-28 13:32Pressmeddelande

Nyttan med att använda en konsultmäklare

null

Konsultmäklare är för många ett känt begrepp men för lika många är det fortfarande okänt. Vad är en konsultmäklare? Vad gör en en konsultmäklare? Vad är nyttan med att använda en konsultmäklare? Dessa frågor och mycket mer besvarar vi i den här artikeln.

Vad är en konsultmäklare?
En konsultmäklare har inga egna anställda konsulter utan samarbetar med ett stort antal konsultbolag. Konsultmäklaren agerar mellanhand mellan kunden (företag med behov av en eller flera konsulter, ofta inom IT och management) och säljare (konsultbolag/enmanskonsult). Kunden når via konsultmäklaren ut till tusentals konsultbolag med sitt behov vilket blir mycket effektivare än att kontakta alla konsultbolag själv. Konsultmäklaren blir som en extra säljkanal för konsultbolagen som då får hjälp med att få en bra beläggningsgrad.

Vilka delar hjälper en konsultmäklare till med?
Detta varierar från mäklare till mäklare men de flesta mäklare hjälper till med allt från förfrågningsunderlag, leverantörskontakter inkl. offerthantering, urval av kandidater, intervjuer och kontraktsskrivning. När kunden har valt konsult hjälper mäklaren till med onboarding och när uppdraget är slutfört även offboarding. Om man hyr in en större volym av konsulter brukar mäklaren även bistå med rapporter och uppföljningsunderlag så att kunden får kontroll på sina konsultinköp. 

Vad är fördelarna med att anlita en konsultmäklare?
Det finns många fördelar med att anlita en konsultmäklare, dels tidsaspekten då inköpsorganisationen slipper lägga otaliga timmar på att hitta rätt konsulter. Men även administrationen runt konsultintaget dvs. leverantörskontakter, offerthantering, intervjuer, kontraktsskrivning m.m. Utöver tidsaspekten så har kunden endast en kontaktyta för hela organisationen när de behöver en konsult vilket gör det betydligt enklare än att ha många olika konsultbolag som ska kontaktas när behovet uppstår. Konsultmäklaren har ofta tillgång till ett stort nätverk av konsulter och kompetensbas vilket innebär att man snabbt kan hitta kompetens om ett behov uppstår. Mäklaren kan helt utgå från kundens behov utan att ta hänsyn egna konsulter som sitter på "bänken" vilket innebär att varje behov konkurrensutsätts mot hela marknaden. För konsultbolagen så fungerar konsultmäklaren som en säljkanal och genererar uppdrag.

Sammanfattning

Fördelar för kunden när man använder en konsultmäklare
-Stora tidsbesparingar och tillgång till ett stort nätverk av konsulter
-En oberoende part som sköter hela administrationen från förfrågan till tillsatt konsult och uppföljning.
-Kontroll över konsultkostnader

Fördelar för konsultbolagen att gå via en konsultmäklare
-En bra säljkanal för att komma åt attraktiva uppdrag i stora som små företag.
-Minskad tidsåtgång för säljarbetet eftersom konsultmäklaren sitter på uppdragen. Konsultbolaget behöver endast sälja in sina konsulter.
-Konsultmäklaren hjälper konsultbolaget med samtlig administration kring uppdraget 

Vill du veta mer om hur en konsultmäklare fungerar? 
Kontakta oss på 08-35 30 10 eller info@keyman.se


Besök även vår hemsida 
www.keyman.se

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson