2020-02-03 10:00Pressmeddelande

Nynäshamns kommun tecknar ramavtal med KeyMan

Avtalet innefattar leveranser av konsulter med fokus inom verksamhets- och organisationsutveckling, HR med mera och sträcker sig över fyra år.

Offentlig sektor växer sig starkare hos KeyMan, under senaste året har flertalet kommuner och myndigheter valt KeyMan som leverantör. Nynäshamns kommun är den senaste i raden att ansluta sig som kund. KeyMan har nu ramavtal med ett 20-tal kommuner och kommunala bolag.

-Vi är givetvis mycket stolta och glada över att Nynäshamns kommun väljer oss som konsultleverantör. Vi ser fram emot att kunna hjälpa till och bidra till Nynäshamns arbete med att få invånarna att få frihet att utvecklas i deras ekokommun säger Mats Mårtensson VD.”

För mer information om våra tjänster
www.keyman.se



Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson