2018-04-04 09:34Pressmeddelande

KeyMan tecknar nytt ramavtal med kommun

null

KeyMan har säkrat ett nytt ramavtal med ytterligare en kommun, det är den tredje kommunen som väljer KeyMan som ramavtalsleverantör. 

Avtalet sträcker sig över 2+2 år och gäller leveranser av konsulter med fokus på IT och digitalisering.

-Vi är mycket glada över det här ramavtalet som återigen visar att vi arbetar i rätt riktning och att vår satsning inom offentlig sektor växer sig starkare. Att fler aktörer väljer vårt MSP-koncept ser vi givetvis som extra roligt säger Mats Mårtensson VD.

Se ytterligare nyheter och mer information kring våra tjänster på www.keyman.se

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson