2024-03-21 10:26Pressmeddelande

KeyMan ökar omsättningen till 1.3 miljarder

KeyMan AB

Årsredovisningen för förra verksamhetsåret är nu klar. Trots en osäker omvärldssituation med lågkonjuktur och krig i vårt närområde samt en tuff marknad har KeyMan ökat omsättningen med nästan 30%. 

År 2023 var ett osäkert år på många sätt vilket givetvis gav en stor osäkerhet och oro. Situationen i vår omvärld påverkade även konsultbranschen i stort. Med resultatet färdigställt har KeyMan trots alla utmaningar gått från 1 miljard till 1.3 miljarder i omsättning under föregående verksamhetsår.

"-Det har varit en stökig period i omvärlden men våra kunder har fortsatt givit oss stort förtroende. Både gamla och nya kunder är starkt bidragande till den positiva utvecklingen. Det hade dock aldrig varit möjligt utan våra fantastiska medarbetare och alla duktiga konsulter som gör jobbet där ute säger Mats Mårtensson, grundare och VD för KeyMan"

Kontakt
Mats Mårtensson VD
mats.martensson@keyman.se
070-644 38 88

För mer information om KeyMan
www.keyman.se
Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management, inköp, engineering och finance. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management, inköp, engineering och finance. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande konsultmäklare. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson