2016-11-15 11:03Pressmeddelande

KeyMan deltar i debatten Mäkleri för miljarder på Upphandlingsdagarna

null

Den 24-25 januari arrangeras Upphandlingsdagarna som är Sveriges största årliga konferens och mötesplats inom offentlig upphandling. KeyMan är inbjudna att delta i debatten: Mäkleri för miljarder – På gott eller ont? 

Nyttjandet av konsultmäklare och mellanhänder ökar explosionsartat. Är det så att konsultmäklare fördyrar eller blir upphandlad vara/tjänst till och med billigare? Åsidosätter man lagstiftningen genom att använda sig av mellanhänder? Stärker eller ökar det konkurrensen? Panelen försöker klargöra vad som är vad när det gäller konsultmäklare och förmedlingstjänster. KeyMan har i 18 års tid mäklat konsulter till privat och offentlig sektor och kommer på debatten påvisa fördelarna för alla parter med denna affärsmodell.

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson