2019-12-16 08:33Pressmeddelande

KeyMan är ledande på kundnöjdhet i Sverige

I Radars stora leverantörkvalitetsundersökning 2019 hamnade KeyMan i topp på att skapa kundnöjdhet bland konsultleverantörer inom IT. 

KeyMan är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2019 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.
I slutet av varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

-Resultaten i Radar Leverantörskvalitet 2019 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så förlorar de stora globala och flera av de som är upptagna i stora konsolideringar. Det som tycks premieras 2019 är närhet till kund och kundens affär och verksamhet, säger Hans Werner, VD Radar.

De företagen som ligger i kategorin "ledande" är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller att skapa kundvärde och hög kundnöjdhet.

-Vi är givetvis otroligt stolta och glada över att få det här kvittot på det hårda arbete vi lägger ned dagligen för att överträffa våra kunders förväntningar. Det här visar att vår arbetsmetodik är uppskattad hos kunderna samt att kompetensen vi levererar motsvarar våra kunders förväntningar säger Mats Mårtensson VD på KeyMan.

För mer information om vårt erbjudande
https://keyman.se/
 

Mer information om undersökningen
https://radareco.se/r/2019/radar-leverantorskvalitet-2019/
https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/radar-leverantoerskvalitet-2019-riskerna-med-att-vaelja-fel-leverantoer-oekar-2954138

 Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson