2021-04-06 08:15Pressmeddelande

KeyMan är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige

KeyMan är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under det speciella året 2020 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

Varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

" Vi är mycket stolta och glada över resultatet i den här undersökningen. Det är ett kvitto på att vi som team och våra arbetsprocesser inte bara fungerar utan i många fall även överträffar våra kunders förväntningar säger Mats Mårtensson, VD på KeyMan"

”Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2020/21 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så sker det stora förändringar i relationen mellan kund och leverantör. Följsamhet, förståelse och närhet till kund har premierats under 2020 när kunderna tvingats ha fokus på lönsamhet, säger Hans Werner, vd Radar.”

Läs mer om KeyMan
www.keyman.se

Till KeyMans nyhetsrum
Pressrum

Till Radars pressmeddelande 
Pressmeddelande RadarOm KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson