2022-01-26 16:11Pressmeddelande

IVO tecknar ramavtal med KeyMan

IVO tecknar ramavtal med KeyMan avseende leverans av IT-konsulter. Ramavtalstiden kommer att vara ett (1) år med möjlighet till förlängning. Ramavtalet kan totalt omfatta 48 månader och har ett maximalt kontraktsvärde på 154 MSEK.

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

KeyMan har nu ramavtal med ett 40-tal kunder inom privat och offentlig sektor och hälsar IVO varmt välkomna som kund.

-Vi är givetvis superglada över att IVO väljer oss som deras konsultmäklare avseende IT-konsulter säger Mats Mårtensson VD på KeyMan.

Läs mer om KeyMan
www.keyman.se

Till pressrummet
NyhetsrumOm KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson