2018-01-30 11:57Pressmeddelande

Intresset för konsultmäklarupphandlingar ökar inom offentlig sektor

null

En oberoende marknadsundersökning som genomfördes på beställning av KeyMan strax innan årsskiftet visar ett ökat intresse för konsultmäklarupphandlingar inom offentlig sektor. Undersökningen som riktades mot ett hundratal myndigheter och kommuner visar att flertalet organisationer (ca. 15% av respondenterna) har planer att genomföra en konsultmäklarupphandling framöver.

-Det är kul att se att intresset för konsultmäklarupphandlingar är så stort inom offentlig sektor. Vi har under många år arbetat med offentlig sektor och genom erfarenhet sett att vi verkligen kan göra skillnad. Jag tror att detta bara är början, när fler väljer att upphandla konsulter via konsultmäklare kommer fler att följa efter. En bidragande faktor till det ökade intresset är att Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverkets rapport visar att det är OK att upphandla konsulter via mäklare enligt LOU. Vi kommer medverka på SOI´s (Sveriges offentliga inköpare) årliga konferens i vår och ser fram emot att diskutera mer om detta där säger Mats Mårtensson VD på KeyMan.

Undersökningen visar vidare att de främsta områdena som offentlig sektor efterfrågar är inom IT, management och tekniska konsulter samt att skälet till att man väljer att upphandla en konsultmäklare är minskad administration.  

-Offentlig sektor har ett kontinuerligt behov av konsulter med varierande kompetens och ofta med kort varsel. Detta gör att de söker ett mer flexibelt sätt att säkerställa leveransen av kvalificerade konsulter vilket de uppnår genom att anlita en konsultmäklare fortsätter Mats Mårtensson.

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson