2017-08-17 09:54Pressmeddelande

Fem snabba tips vid referenstagning

null

Referenstagning kan vara knepigt. Oftast lämnar man ifrån sig referenser som man vet talar gott om en så därför är det viktigt att ställa rätt frågor så att man får relevanta svar. Nedan finner du fem tips som vi brukar använda oss av:

1. Kontrollera vilken relation referensen har med kandidaten nu och vilken relation de hade när de arbetade ihop. Här vill vi säkerställa att det är en relevant person vi talar med så att det inte är sambon eller bästa kompisen.

2. Som alltid i dessa situationer är det viktigt att ställa öppna frågor för att få ut så mycket information som möjligt. Låt referensen berätta om uppdraget konsulten utförde och vilken roll denne hade, hur förutsättningarna var, storlek på projekt, när i tiden och hur länge? Säkerställ att det stämmer överens med vad som står i CV´t.

3. Be referensen beskriva konsultens personliga egenskaper och be om konkreta exempel på hur detta har bidragit positivt eller negativt i arbetet. Ställ gärna följdfrågor som fördjupar svaren.

4. Fråga om de skulle de anlita konsulten igen? Varför (om nej, varför inte?). Detta kan vara den viktigaste frågan under hela samtalet.

5. Sammanställ de viktigaste egenskaperna ni söker och be referensen bedöma kandidaten på en skala 1-10 med en motivering varför de ger den poäng de gör. Det här skapar ofta en mycket bra diskussion som ger en nyanserad bild.

Lycka till med referenstagningen och tveka inte att kontakta oss om vi kan hjälpa till med något!KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson