2016-12-15 16:21Pressmeddelande

Fem snabba tips för en lyckad konsultintervju

null

En viktig del för att hitta en bra kandidat är att förbereda intervjun på bästa möjliga sätt. För att göra dig effektiv kommer här fem snabba tips för en lyckad konsultintervju:

1. Läs på kravbilden så att du är säker på vilken kompetens ni är ute efter och vilka sociala egenskaper konsulten skall besitta.

2. Läs igenom CV´t noggrant innan intervjun.

3. Bestäm dig för vad som är viktigast och skriv ned dina frågor.

4. Be kandidaten att berätta om sina erfarenheter kring de aktuella områdena (istället för sitt livs historia).

5. Ställ alltid berättande följdfrågor som får kandidaten att precisera sina kunskaper.

Till sist: Lita på din magkänsla vid beslutet!

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson