2017-11-09 09:52Pressmeddelande

Fem snabba tips för dig som ska på en konsultintervju

null

Vi har under en period publicerat en serie av branschnyttiga tips och den här gången vill vi dela med oss av läsarnas favorit, nämligen "Fem snabba tips för dig som ska på en konsultintervju".

Intervjun är ett steg närmare uppdraget. Kundens målsättning är att få trygghet i att du är den personen som passar bäst både socialt och tekniskt för uppdraget. De intervjuar ofta flera kandidater för samma uppdrag och i de flesta fall har samtliga kandidater liknande kunskapsbas inom området. Den sociala kompetensen samt förmågan att förmedla sina kunskaper är ofta det som avgör om man får uppdraget eller ej.

KeyMan har sammanställt några punkter att tänka på inför intervjun:


1. Viktigast av allt är att du är dig själv, men läs alltid på uppdragsbeskrivningen så att du har koll på uppdraget och vilka krav som ställs.

2. Förbered dig på att ingående beskriva de projekt du har arbetat med som mest liknar det uppdrag intervjun avser samt vilken roll du hade i dessa.

3. Förbered gärna egna relevanta frågor om uppdraget/projektet. Läs gärna på om kundens företag på deras hemsida.

4. Förbered dig på frågor om dina positiva-/mindre bra egenskaper som individ.

5. Förbered en kort presentation om dig själv, fritidsintressen osv. Sist men inte minst, glöm inte papper och penna så att du kan föra anteckningar.


Lycka till!

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson