2017-05-17 16:06Pressmeddelande

Fem snabba tips för att utforma en bra uppdragsannons

null

I dagsläget är det konsulternas marknad och det är hård konkurrens om kompetensen. För att attrahera de bästa konsulterna är det viktigt att skriva en bra uppdragsbeskrivning som lockar dem att söka uppdraget.

Här kommer våra fem bästa tips för att för att utforma en bra uppdragsbeskrivning:

1. Var noga med att sätta rätt rubrik, det här är det viktigaste i hela annonsen. Rubriken ska med några få ord beskriva vad ni söker. Skriv inte bara Projektledare utan lägg till information om vad man ska leda, t.ex: Driven projektledare för implementation av nytt CRM.

2. Uppdragsbeskrivningen ska också skrivas så att den attraherar konsulten att söka uppdraget. Utforma texten utifrån vad som skulle få dig att söka. Beskriv målet med projektet, metoder, teknik, människorna och vilken roll konsulten ska ha.

3. Var tydlig när du sätter skall- och börkrav i annonsen. Ange vilka tidigare erfarenheter som krävs för uppdraget, utbildningar, certifieringar och personliga egenskaper. Tänk på att inte göra listan allt för lång så att urvalet blir för snävt.

4. Det kan tyckas vara en självklarhet men ofta saknas fakta kring när uppdraget startar, hur länge man tror sig ha behov av konsulten, var uppdraget ska utföras, sista ansökningsdag m.m. Glöm inte att ange om det finns övriga krav som t.ex. jour eller resor.

5. Låt gärna en kollega läsa igenom annonsen för att säkerställa att all information finns med och att den lockar konsulter att söka uppdraget.

Lycka till!

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson