2017-03-22 10:00Pressmeddelande

Fem snabba tips för att skriva ett bra CV

null

Att skriva ett bra CV är för många en stor utmaning. Tänk på att ett CV är ett säljbrev. En broschyr som ska sälja din viktigaste produkt, nämligen dig själv! Utgå hela tiden ifrån vad du tror att mottagaren är intresserad av att veta om dig. För beställaren är CV´t ett beslutsunderlag som avgör vem eller vilka man ska kalla till intervju.

Här kommer fem tips på vad man ska tänka på:

1. Skriv först en kort summering som beskriver din inriktning, erfarenheter och vilka områden du vill jobba inom. 

2. Ha tydliga rubriker som gör CV´t överskådligt som t.ex.: summering, personliga data, kontaktuppgifter, utbildningar/kurser/certifieringar, specialiteter, kompetensområden, genomförda uppdrag/anställningar, språkkunskaper osv.

3. Arbeta mycket med texterna avseende uppdragsbeskrivningarna. Här beskriver du din roll / insats i uppdraget, omfattning, när uppdraget utfördes, vilken bransch som företaget verkar i samt teknisk miljö om det är relevant. – tillsammans med summeringen är detta det viktigaste för där fattas beslutet!

4. Den personliga beskrivningen ska ge läsaren en överskådlig bild av dig som individ, dina intressen eller annan intressant information som ska spegla personen bakom CV´t.

5. Naturligtvis, håll dig till sanningen - ljug eller överdriv aldrig!


Lycka till!

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp.

Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. 

KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson