2018-12-18 11:03Nyheter

Prisbarometer för konsultroller 2018

null

Vi har nu uppdaterat vår prisbarometer med aktuella snittpriser för konsultroller inom IT, management och inköp.

Underlaget är baserat på inkomna offerter från våra underleverantörer fram t.o.m. november 2018. Genomsnittspriserna representerar ett snitt av olika kompetensnivåer för respektive roll.

Klicka här för att ta del av de senaste siffrorna

Prisbarometer 2018


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson