2019-10-15 12:40Nyheter

Konsultmäkleri inom offentlig sektor - Referenstagning

I den första delen listade vi fem viktiga punkter som man bör ta i beaktning när man planerar att göra en konsultmäklarupphandling inom offentlig sektor. I den här delen fokuserar vi på referenstagningen som är en oerhört viktig del av beslutsprocessen när man går vidare och ska välja en konsultmäklare.

När man har kommit en bit in i upphandlingsprocessen och det är dags att se över mäklarens tidigare referenser och erfarenheter så kan det vara svårt att veta vad exakt man ska fråga efter.

Många gånger har man ingen erfarenhet kring den här typen utav upphandling internt i organisationen och utan erfarenhet är det svårt att veta vilka frågor som bör ställas. 

Här kommer våra tips kring vilka frågor man bör ställa till referensen:

Vi tycker att man ska låta referensen bedöma mäklaren på en skala 1-10 i följande frågeställningar.

  1. Mäklarens förmåga att förstå behovet?
  2. Kvaliteten på presenterade kandidater?
  3. Leveranstider?
  4. Mäklarens nätverk av konsulter? 
  5. Flexibilitet i samarbetet?
  6. Hur samarbetet fungerar?
  7. Kan du rekommendera mäklaren?
  8. Skulle du anlita mäklaren igen?

I nästa del kommer fler tips med fokus på utvärderingsmetoder och incitamentsmodeller.

Tveka inte att kontakta oss för fler tips eller vid eventuella frågor www.keyman.se

 Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson