2020-05-14 06:27Bloggpost

Vår roll i Coronakrisen

Sverige och världen är inne i ett tufft skede för närvarande på grund av Covid-19. Många företag har blivit tvungna att både varsla och permittera sina anställda. I den nuvarande takten räknar Arbetsförmedlingen med en arbetslöshet på cirka 11 procent.

Vi vill självklart bidra på bästa möjliga sätt från vår sida. Vår roll som konsultförmedlare blir ännu viktigare i krisen då vår kärnverksamhet och expertis till stor del handlar om att skapa jobbmöjligheter och förmedla viktig kompetens.

Målet under den här perioden är dels att hjälpa våra kunder att hålla igång sina verksamheter i så stor utsträckning som möjligt och samtidigt få så många konsulter och giggare som möjligt i arbete genom våra samarbeten.   

Under rådande omständigheter så hinner många fundera över framtiden och sin egen arbetssituation. En del ser sin chans att göra en förändring, ex. starta eget konsultbolag. Genom våra samarbeten och vårt nätverk kan vi effektivt matcha rätt kunskap med rätt uppdrag.

Vi har alla möjligheter att bidra och kommer att göra det i så stor utsträckning som möjligt.

Tveka inte att kontakta oss om ni antingen är i behov av resurser inom IT och Management eller söker nytt konsultuppdrag.

Tillsammans tar vi oss ur den här krisen!

www.keyman.se

 Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson