2020-10-27 12:59Bloggpost

Tips - Effektivisera urvalsprocessen för konsultuppdraget

Under perioder upplever vi en ökad konkurrens bland konsultuppdragen vilket innebär fler kandidater att välja mellan för varje uppdrag.

För att göra gallringen så effektiv som möjligt så kommer här våra tips kring hur du kan förenkla urvalsprocessen. 

1. Snabbgallringen
Sortera ansökningarna i tre högar:
-Helt fel - Saknar efterfrågad kompetens
-Kan vara intressant - Uppfyller minimikraven
- Helt rätt - Uppfyller kraven med råge

2. Slutgallring: 
-Konsulten skall ha relevant erfarenhet av det som efterfrågas samt gärna utfört liknande uppgifter i liknande organisationer i närtid.
-CV´t ska "andas" det som förfrågan avser. Det ska vara solkart att det är just detta som konsulten brinner för. Vi tycker det är extra bra om kurser, utbildningar eller konferenser styrker konsultens kompetens och engagemang inom området.

Ta en kort telefonintervju med kandidaten om du är osäker.

Tveka inte att kontakta oss för fler tips och lycka till med din nästa kandidatgallring!

www.keyman.seOm KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson