2021-02-11 11:42Bloggpost

Kriterier vid val av konsultleverantör

I en undersökning genomförd av Radar så fick flertalet konsultintensiva organisationer svara på frågor kring vilka kriterier som är viktigast vid valet av konsultleverantör.

Det är många aspekter att tänka över när man ska inleda ett samarbete med en eller flera konsultleverantörer. Vad som är viktigast skiljer sig givetvis från organisation till organisation men i Radars senaste undersökning bland konsultinköpare så visade resultatet framför allt på tre viktiga områden att ta i beaktning.

Undersökningen var utformad så att respondenterna fick välja på sju olika områden och rangordna dem från "Inte alls viktig - Mycket viktig" (skala 1-5).

Områden:
-Sourcing-/anbudsprocessen
-Överenskommelser
-Kvalitet
-Samarbete
-Kompetens
-Tillgänglighet
-Prisvärdhet

Undersökningen visade att kriteriet Överenskommelser var absolut det viktigaste vid valet av konsultleverantör, 93% av respondenterna svarade Mycket viktigt. Andra viktiga områden var Samarbete och Kvalitet där 90% respektive 88% svarade Mycket viktigt.

-Det är intressant att se hur svaren fördelar sig och även få bekräftat vad beställande organisationer uppfattar är viktigt i vår affär mot dem säger Mats Mårtensson VD på KeyMan.

Intresserad av att ta del av samtliga siffror? Ta del av hela vår kundundersökning här
Till undersökningen

För mer information om KeyMan
www.keyman.seOm KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson