2019-11-04 13:54Bloggpost

Konsultmäkleri inom offentlig sektor - Utvärderingsmetod

I den här sista delen av vår artikelserie "Konsultmäkleri inom offentlig sektor" går vi närmare in på incitament -och utvärderingsmodeller. Både med och utan erfarenhet av den här typen utav upphandlingar kan det vara svårt att veta hur man ska utvärdera konsultleverantörerna och på vilka parametrar.

Vi börjar med incitamentsmodell

Det är vanligt förekommande att man väljer att fokusera på lägsta pris dvs. leverans av konsulter med lägst timpenning. Vår erfarenhet säger att vi hellre ser rätt konsult på rätt plats även om det inte är den billigaste konsulten. En vanligt förekommande syn om man väljer den billigaste konsulten är att det blir det dyraste alternativet i slutändan då arbetet kan ta betydligt längre tid än om man hade tagit in rätt kompetens från början.

För att få en incitamentsmodell att fungera bra behöver man koppla ihop det med kvalitet på leveransen. Man utvärderar helt enkelt konsulten på ett antal punkter som poängbedöms. Kravet för att incitamentet ska falla ut är att konsulten får över X poäng på utvärderingen. Då får man en bra koppling mellan pris och utfall.

Utärderingsmetod

Kan exempelvis se ut som nedan. Det anbud som har lägsta prispåslaget får i det här fallet 20 poäng vilket är maximal poäng. De övriga anbuden erhåller en lägre poäng relaterad till den procentuella differensen till anbudet med det lägsta procentuella prispåslaget enligt följande:

Aktuellt anbuds poäng = Det lägsta procentuella prispåslaget / aktuellt prispåslag X 20

Utvärderingsområde                             Poäng
Leveranskapacitet                                     10
Kontaktpersonens erfarenhet                  10
Kvalitetssäkringsprocess                          10
Kvalitetssäkring av uppdrag                     10
Webbportal                                                10
Referenser                                                 15
Anbudspresentation                                 15
Pris                                                            20

Summa                                                     100

Vill ni ha fler tips och idéer kring hur man kan upphandla en konsultmäklare? Tveka inte att kontakta oss www.keyman.seOm KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson