2019-09-09 13:09Bloggpost

Fem snabba tips för en lyckad konsultaffär

null

Nu i början av september har de flesta hunnit vara på plats ett par veckor och kommit igång på allvar efter sommaren. För många organisationer är konsulter helt avgörande för framgången i höst och därför vill vi dela med oss av fem snabba tips för en lyckad konsultaffär.

1. Ha framförhållning i den mån det går. Det maximerar urvalet och ger dig gott om tid att fatta rätt beslut.

2. Konkurrensutsätt leverantörerna. Fråga minst tre leverantörer för att få ett bredare beslutsunderlag och öka chanserna till ett bättre pris.

3. Var noggrann med hur du formulerar din förfrågan - Som man frågar får man svar!

4. Se till att uppdraget ser intressant och spännande ut, det attraherar fler kandidater och prisdiskussionen blir lättare.

5. Ställ relevanta krav på konsulten i din förfrågan. Ju fler krav du ställer på konsulten desto bättre urval men räkna med att prislappen blir högre ju längre listan blir.

Tveka inte att kontakta oss för fler konkreta tips kring hur ni kan hitta rätt konsulter!

www.keyman.se


Om KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson