2020-05-19 06:18Bloggpost

Fem snabba tips - Vässa din konsultprofil

Under den här utmanande perioden när konsultuppdragen till viss del är begränsade är det ett utmärkt tillfälle att finslipa sin konsultprofil så att den blir konkurrenskraftig. Att skriva en bra profil är för många en stor utmaning. Utgå hela tiden från vad du tror att mottagaren är intresserad att veta om dig. För beställaren är profilen ett beslutsunderlag som avgör vem eller vilka man ska kalla till intervju.

Att jobba med en grundprofil och sedan anpassa den efter uppdraget man söker är ett vanligt scenario. Vanligtvist genom att framhäva, ta bort eller lägga till vissa delar som är relevanta för just det uppdraget.

Här kommer fem snabba tips kring vad man kan tänka på:

  1. Skriv först en kort summering som beskriver din inriktning, erfarenheter och vilka områden som du jobbar/vill jobba inom.
  2. Ha tydliga rubriker som gör profilen överskådlig som ex. summering, personlig data, kontaktuppgifter, utbildningar/kurser/certifieringar, specialiteter, kompetensområden, genomförda uppdrag/anställningar, språkkunskaper etc.
  3. Arbeta mycket med texterna avseende uppdragsbeskrivningarna. Här är det viktigt att belysa saker som matchar konsultuppdraget du söker. Beskriv din roll och insats i uppdraget, omfattning, när uppdraget utfördes, vilken bransch som företaget verkar i samt teknisk miljö om det är relevant. Tillsammans med summeringen är det här den  enskilt viktigaste punkten, här fattas beslutet om man går vidare med konsulten.
  4. Den personliga beskrivningen ska ge läsaren en överskådlig bild av dig som individ, dina intressen eller annan intressant information som ska spegla personen bakom profilen.
  5. Uppdatera profilen löpande och naturligtvis, håll dig till sanningen - ljug eller överdriv aldrig!

Lycka till och tveka inte att kontakta oss för ytterligare tips!

www.keyman.seOm KeyMan AB

KeyMan är en av Sveriges ledande konsultmäklare inom IT, management och inköp. Antingen förser vi våra kunder med enskilda specialister eller så tar vi ett helhetsansvar för kundens totala konsultinköpsprocess via vårt MSP-koncept. Vi på KeyMan är specialister på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. Alla de tusentals uppdrag vi levererat har gett oss en bred erfarenhet och kompetens som i slutändan alltid kommer våra kunder tillgodo. I dag är vi en av Sveriges ledande mäklare av IT- och managementkonsulter. KeyMan är det personliga alternativet med stor närhet till våra kunder och konsulter.


Kontaktpersoner

Mats Mårtensson
VD
Mats Mårtensson